Aktuelna tema: "Edukacija"

Edukacija

Kroz proces edukacije postižemo promenu u svojim uverenjima i navikama. Akcije koje proističu iz pozitivnih uverenja i produkltivnih navika su seme uspeha u fiinansijskom i bilo kod drugom smislu.

13.02.2022
Deca investitori

Novac nije sve u životu, ali je život bez novca težak. Svest o ovoj činjenici imaju svi odrasli ljudi na ovoj planeti , sem dece. Ako novac posmatramo kao sredstvo koje nam pomaže da živimo život kakav želimo, onda je veoma važno da razumo njegovo kretanje i zakonitosti.  Naslov knjige “Finansijska nezavisnost” nije samo fraza koja se često pominje u knjigama, seminarima, stručnoj literaturi, već je odavno potreba čoveka od najstarijih vremena koja čak sežu u doba starog Vavilona.

Saznajte više
29.01.2020
Zašto je CashFlow Igra bolja od Monopol igre?

Moj lični utisak koji sam stekao igrajući CashFlow je da ovo nije nikava igrica niti zabava, ja bih mogao reći da je ovo remek delo zapravo prava mala finansijska radionica za potpuno razumevanje toka novca.

Saznajte više
Copyright © 2024 Bojan Vesković - Sva prava zadržana
Copyright © 2024 Bojan Vesković
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram