Aktuelna tema: "Edukacija"

Edukacija

Kroz proces edukacije postižemo promenu u svojim uverenjima i navikama. Akcije koje proističu iz pozitivnih uverenja i produkltivnih navika su seme uspeha u fiinansijskom i bilo kod drugom smislu.

29.01.2020
Zašto je CashFlow Igra bolja od Monopol igre?

Moj lični utisak koji sam stekao igrajući CashFlow je da ovo nije nikava igrica niti zabava, ja bih mogao reći da je ovo remek delo zapravo prava mala finansijska radionica za potpuno razumevanje toka novca.

Saznajte više
Copyright © 2021 Bojan Vesković - Sva prava zadržana
Copyright © 2021 Bojan Vesković
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram